The History of the Lutheran Elementary School of Csernátfalu between 1919-1948

Bandi Attila: The History of the Lutheran Elementary School of Csernátfalu between 1919-1948. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 74 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Az iskola történetét a csernátfalusi evangélikus gyülekezet levéltárában fellelhető jegyzőkönyvek alapján tudtam rekonstruálni. A jegyzőkönyvek rendezett állapotban a rendelkezésemre álltak, kivéve természetesen azokat az időszakokat, amikor a háború miatt nem is lehetett összejöveteleket tartani. Rendelkezésemre álltak továbbá a Zajzoni Rab István Középiskola levéltárából az első és az utolsó tanévről a beiratkozási naplók, melyek alapján az osztálynévsorokat össze tudtam állítani. A kolozsvári evangélikus püspökség levéltárában végzett kutatásaim során az iskola néhány tanévére vonatkozó kimutatást is találtam.