Organising training camps for the youth preparing for confirmation

Kötő Ferenc Barna: Organising training camps for the youth preparing for confirmation. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 84 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

Dolgozatom fő témája a hatásos konfirmandus táborok megszervezése. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással van a tábor az egyénre és a csoportra? Lehet-e hosszú távú eredményt elérni, vagy csak rövid ideig lesz hatása a résztvevőkre? Milyen befolyással lesz ez a hatás a szülőkre és a családi életre? A legfontosabb kérdéskör pedig a következő: Milyen intenzíven és milyen hatékonysággal lehet értékeket átadni egy egyhetes tábor ideje alatt?