Cherubs in the Old Testament

Hideg István: Cherubs in the Old Testament. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 55 pp. Szaktanár: Balogh Csaba.

E dolgozat során kizárólag azokkal a bibliai versekkel foglalkozunk, ahol a kerub kifejezés megjelenik. A kerub-ábrázolások rengetegében megpróbálok egy rendszerező tárgyalást nyújtani a Biblia olvasója számára.