Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between 1743-1745

Hajdú István: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between 1743-1745. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 79 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomat két részre oszthatom: az első lépés volt az esperesi vizitációkról megmaradt kéziratos jegyzőkönyveknek az átírása és a második lépés volt a jegyzőkönyvekben megjelenő fontosabb adatoknak a feldolgozása.