Faith-problems in the churches of Asia Minor according to Revelation 2-3

Demeter Csenge: Faith-problems in the churches of Asia Minor according to Revelation 2-3. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 87 pp. Szaktanár: Geréb Zsolt.

Dolgozatomban megvizsgálom a Jel 2-3 fejezeteit kortörténeti, biblika-teológiai és exegetikai szempontból, valamint röviden kitértem az apokaliptikus irodalom jellegzetességeire. Ezekkel a kutakodásokkal az volt a célom, hogy mélyebb betekintést nyerjek a Jel 2-3 szövegének jelentés-köreibe.