Baptism in Paul's Letters

Józsa Ferencz: Baptism in Paul's Letters. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 68 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Mivel Pál apostol sokszor és sokféleképpen hivatkozik a keresztségre, arra a fő kérdésre kell választ kapnunk, hogy miként jelenik meg ez leveleiben. A keresztség kérdését tárgyalva nem a Páli Corpus egészét vesszük nagyító alá, hanem azokat a leveleket, melyek általánosan elfogadott páli levelek.