A theory and practical implementation of the rotational religious education

Bodor Lídia Emese: A theory and practical implementation of the rotational religious education. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 54 pp. Szaktanár: Czire Szabolcs.

Dolgozatom célja az, hogy bemutassam a rotációs modellnek a kialakulását és elméletét, valamint annak használhatóságát és hasznosíthatóságát egyházközségi, vallásoktatási munkásságunkban. Ugyanakkor a gyakorlati alkalmazáshoz kívánok néhány konkrét példát, bibliai történetet bemutatni a modell segítségével.