Browse by content type

Repository of the Protestant Theological Institute

Recently added to the repository

PublicationKovács Sándor2022

Publication type: GreetingSubject area: Varia, OtherKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, akadémiai évnyitó, rektori beszéd
PublicationBalogh Csaba2022

Publication type: AnnouncementSubject area: Varia, OtherKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, akadémiai évnyitó
PublicationGaal György2022

Publication type: ReviewSubject area: Church history, Varia, OtherKeywords: lelkészcsalád, családtörténet
PublicationKató Szabolcs Ferencz2022

Publication type: ReviewSubject area: Old TestamentKeywords: Bírák könyve, történetkritikaBible reference: Judges
PublicationKulcsár Árpád2022

Publication type: ReviewSubject area: Practical theologyKeywords: prédikálás, igehirdetés (prédikáció), tanúságtétel
PublicationGombár Sándor2022

Publication type: RemembranceSubject area: Practical theology, Church historyPeople: Ravasz László
PublicationMiklós-Kovács Tamás2022

E tanulmány Jonathan Edwards Isten szépségéről megfogalmazott gondolatait ismerteti. Írásaiban és prédikációiban megfogalmazott tézisei nem nyújtanak egységes meghatározást Isten szépségről, és nem formálódtak egy terjedelmes művé. A tanulmány első felében Jonathan Edwards rövid életrajza után azt foglalom össze, hogy mit vallott Isten szépségéről és létezéséről. A tanulmány második részében a leggyakrabban idézett Isten végtelenül felmagasztalt dicsőségében és kiválóságában emelkedik minden teremtett lény fölé című prédikációjának fordítását közlöm.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theologyKeywords: puritanizmus, esztétika, szépségPeople: Jonathan Edwards
PublicationSimon Attila2022

Ez a tanulmány Kálvin hatalmas írott hagyatékának csupán egyik szelete alapján vizsgálja, hogy a reformátor miként használta az örök élet és a halál fogalmát. A zsoltárok könyvéhez és a János evangéliumához írt kommentárja, valamint levelezései jól érzékeltetik, hogy az Isten által teremtett embernek milyen változásokon kell átesnie, hogy a halállal való szembenézés súlyos próbájában az örök élet reménysége tudjon enyhülést és segítséget nyújtani számára.

Publication type: Research articleSubject area: Systematic theologyKeywords: teológiatörténet, halál, halál utáni életPeople: Kálvin János
PublicationNagy Eszter2022

Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge című könyvének első hat fejezete főként a rövid tartamú lelkigondozás elméleti megalapozását tartalmazza. A könyv következő fejezeteinek tartalmi ismertetése a rövid tartamú lelkigondozás gyakorlatának ismertetése során fog nagyobb hangsúlyt kapni. Az elméleti megalapozása során betekintést nyerhettünk Milton Erickson és utódai által kidolgozott rövid terápia azon lépéseibe, amelyek alapját képezik a rövid tartamú lelkigondozói beszélgetésnek is.

Publication type: Research articleSubject area: Practical theologyKeywords: lelkigondozás, rendszerszemlélet, terápia
PublicationKocsev Miklós2022

A hitelesség – mint létforma – az elmúlt évek egyik meghatározó területe a lelkipásztor életének. Az előadás témája a hitelesség kapcsán három irányba kíván vezetni. Ezek a következők: hitelesség az Igéhez, a szervezethez és a lelkésznek önmagához. Az tartalmát illetően előadás inkább egy szakmai életút tapasztalatainak összefoglalása, mint tudományos munka, és lehetőséget kínál saját emberi és hivatásbeli hitelességünk végigggondolására.

Publication type: Research articleSubject area: Practical theologyKeywords: lelkészi identitás, lelkészképzés, hitelesség, szolgálat, lelkipásztori szolgálat, szakmai életút