Gálfi Lőrincz élete, teológiai munkássága és egyházszolgálata