A jeruzsálemi zsinat mint az első századi egyház hitbeli egységének védelmezője