Pál apostol etikai tanítása különös tekintettel a hellenista motívumokra