Ábrahám a hit példája a Rómabeliekhez írt levélben