A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai

Gáti Tibor Levente: A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 46 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Értekezésünk célja megvizsgálni és bemutatni a Jézus által véghezvitt csodák sajátosságait, és azt, hogy milyen lelkigondozói jellegzetességek nyilvánulnak meg ezekben.