Csíky Lajos teológiai gondolkodása

Tárkányi István Attila: Csíky Lajos teológiai gondolkodása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. 52 pp. Szaktanár: Visky Sándor Béla.

Csíky Lajos (1852-1925) a debreceni új-ortodoxia második nemzedékének kimagasló alakja. Rövid terjedelmű dolgozatomban kitértem életére, külföldi tanulmányaira, s megpróbáltam rámutatni, hogy ezek miképpen hatottak teológiai gondolkodására. Négy vizsgálati területen át próbáltam fényt deríteni Csíky teológiai gondolkodására: az állam és az egyház viszonya a debreceni szerző értelmezésében, liturgikája, imádságtana, pojmenikai elképzelései és homiletikája.