Felelősségünk a teremtett világért

Jakab Emese: Felelősségünk a teremtett világért. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 75 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Dolgozatom címe: „Felelősségünk a teremtett világért”. Témája aktuális a múlt, a ma és a holnap emberének is egyaránt. A klímaválság már valóság. Isten teremtett világa veszélyben van. Mit tehetünk mi? Mi az oka ennek a helyzetnek? Milyen veszélyek fenyegetnek? Milyen következményekkel kell szembe néznünk? A 21.század embere olyan feladatot kapott, amelyet nem hanyagolhat el. Ez nem más, mint a teremtett világ felé fordulás felelősséggel, összefogással. Az ipari forradalom a civilizáció fejlődését hozta az emberiség számára, ugyanakkor a szennyezés forrásának tekinthetjük. Az elmúlt évszázadban megnőtt az emberiség igénye a kényelemre, a fejlődésre, amely a természeti kincsek kizsákmányolását eredményezte. Dolgozatomban igyekszem bemutatni, rávilágítani a teremtett világ védelmének bibliai parancsaira, megkeresni a problémák gyökerét, gondolkozni a megoldások lehetőségén. Végül szeretném tolmácsolni a keresztény egyházak, valamint az unitárius etika és teológia üzenetét. Mindezek mellett szeretnék a cselekvő jövőbe tekinteni és felhívni a figyelmet a teremtett világ segélykérő kiáltására, valamint tenni azért, hogy ez a világ bár egy kicsit jobbá váljon. Fontos számomra, hogy megértessük a világgal, milyen súlyos probléma a környezeti válság. Szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ezzel a magatartással nem védjük, hanem mind inkább magunk is elősegítjük a természet pusztulását. Szükséges, hogy tájékozódjunk a témában, hogy el kezdjünk cselekedni, és ne csak szavak maradjanak a felismert lehetőségek. Világos üzenetként szól számunkra a bibliai felhívás: „… elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.” Isten azért teremtett bennünket, embereket, hogy a világot őrizzük és műveljük. Legyen ez felhívás számunkra, ne pusztítsuk környezetünket, hanem ápoljuk és gondozzuk azt, hiszen felelősséggel tartozunk Isten teremtett világáért.