A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1753-ból

Kis Bálint: A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1753-ból. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 47 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A dolgozat bemutatja az egyházmegye történetét, szolgálatot teljesítő lelkipásztorok és tanítómesterek névsorát, az 1753-as év vizitáló esperesét, illetve a látogatás feladatkörét.