A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből

Szabó László-Loránd: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 68 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Szakdolgozatom témája a Marosi Református Egyházmegye 1811-es vizitációs jegyzőkönyvének átírása és annak feldolgozása. Az dolgozat első része bemutatja a marosi egyházmegye történelmét, annak fejlődését és az esperesi vizitáció hatáskörét. A dolgozat második része, az 1811-es marosi egyházmegyéről szól, pontosabban a jegyzőkönyvből nyert adatokat dolgoztam fel. Itt külön fejezetben emelem ki a fegyelmi ügyeket és a vagyonnal kapcsolatos adatokat.