Mopszvesztiai Theodorosz hitvallásának fordítása és teológiatörténeti elemzése

Kristály László Zsolt: Mopszvesztiai Theodorosz hitvallásának fordítása és teológiatörténeti elemzése. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 49 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

A dolgozatban elkészített Theodorosz hitvallásának fordításával az volt a célom, hogy a magyar ajkú teológusok vagy érdeklődők anyanyelvükön olvashassák és alkossanak véleményt e híres IV. századi teológusról és tanításairól.