A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812

Szabó Zoárd Attila: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 77 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatom célja a XIX. századi, Marosi Református Egyházmegye vallási és világi életének megismerése és megismertetése. A kutatásom területe a fentebb említett egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, ezen belül az 1812-es évi esperesi vizitációk. A vizitációs jegyzőkönyvek átírása, az egyházi javak felleltározása, az egyházi tisztségviselők nevének felsorolása, a különböző fegyelmi ügyek kategorizálásának módszerével végzett kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az egyházfegyelem sokat enyhült, megváltozott az egyház iránti elkötelezettség, valamint a szolgái iránti tisztelet.