A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban

Monda Sándor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 43 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A dolgozat célja, hogy egységes képet nyújtson az olvasó számára mindarról, amit az Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tett az egyházért, a nemzetért, az emberekért. A Teológia tanárainak, diákjainak, növendékeinek munkássága eredményezte azt, hogy az első világháború utáni időkben, amikor Erdélyben az impériumváltás is végbement, az egyház megmaradt és támaszt jelentett az emberek számára. Az első és a második világháború között végzett belmissziói tevékenységek bemutatására igyekszik e dolgozat.