Kovács Benedek levelezései más egyházi személyekkel

Nagy Sándor Csongor: Kovács Benedek levelezései más egyházi személyekkel. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 110 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban a Kováts Benedeknek írt, egyházi témájú leveleket vizsgáltam. Kováts Benedek egy meghatározó egyénisége volt a két világháború közötti erdélyi, egyházi, oktatási életnek. Munkásságával hozzájárult a kor református oktatásának fellendítéséhez. A levelek segítségével betekintést nyerhetünk a kor egyházi kapcsolataiba, az oktatás körülményeibe, a kisebbségi lét kihívásaiba. A dolgozat fő célja tehát Kováts Benedek életének kutatása, valamint a hozzá érkező levelek általi korkép megalkotása. A kutatás jelentősebb részét a Kováts Benedeknek írt levelek digitalizálása, tartalmuk feldolgozása tette ki. A kutatásomból kitűnik, hogy a két világháború közötti egyházi élet, a megváltozott környezet, a kisebbségi lét ellenére is pezsgő maradt. A levelek arról tanúskodnak, hogy a lelkészek és az egyház vezetői rendszeresen osztották meg egymással gondolataikat, esetleges aggályaikat. Megtudhatjuk azt, hogy az állami szervek nem könnyítették meg az akkori lelkipásztorok életét, hiszen a leveleket cenzúrázták, esetenként visszatartották a gyülekezéshez szükséges engedélyeket. Következtetésképpen elmondhatom, hogy az akkori kor körülményei sokkal nehezebben voltak mint a mieink, de mindezek ellenére a kor lelkészei így Kováts Benedek is mindent megtett az egyház és a magyar kisebbség életének jobbá tételéért. A levelek beszámolója alapján Kováts Benedek egy nagyon
sokoldalú személy volt. Kitűnik a levelekből, hogy teljesen szivén viselte a református egyház, de ugyanúgy az erdélyi magyarság sorsát is. Munkájával a lelkipásztori szolgálatban, a Diakonissza képzés terén, a Marosvásárhelyi Református kollégiumban is kimagaslott.