Kováts Benedek levelezései más egyházi személyekkel

Nagy Sándor Csongor: Kováts Benedek levelezései más egyházi személyekkel. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 110 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat fő célja Kováts Benedek életének kutatása, valamint a hozzá érkező levelek általi korkép megalkotása. Dolgozatomban a Kováts Benedeknek írt, egyházi témájú leveleket vizsgáltam. Kováts Benedek egy meghatározó egyénisége volt a két világháború közötti erdélyi, egyházi, oktatási életnek. Munkásságával hozzájárult a kor református oktatásának fellendítéséhez. A levelek segítségével betekintést nyerhetünk a kor egyházi kapcsolataiba, az oktatás körülményeibe, a kisebbségi lét kihívásaiba. A kutatás jelentősebb részét a Kováts Benedeknek írt levelek digitalizálása, tartalmuk feldolgozása jelentette. Kutatásomból kitűnik, hogy a két világháború közötti egyházi élet, a megváltozott környezet, a kisebbségi lét ellenére is pezsgő maradt. A levelek arról tanúskodnak, hogy a lelkészek és az egyház vezetői rendszeresen osztották meg egymással gondolataikat, esetleges aggályaikat. Megtudhatjuk azt, hogy az állami szervek nem könnyítették meg az akkori lelkipásztorok életét, hiszen a leveleket cenzúrázták, esetenként visszatartották a gyülekezéshez szükséges engedélyeket.