A Sóváradi Református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása

Tatár Ferenc: A Sóváradi Református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása. 1924-1940. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 63 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozatom a Sóváradi Református Gyülekezet két világháború közötti időszakában megírt presbiteri jegyzőkönyveinek feltárását tartalmazza. Különös tekintettel követi végig ebben az időszakban a gyülekezet életét, gazdasági helyzetét, illetve a lelkipásztorok váltását.