A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810

Kondor Ádám: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 65 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatom kutatási területe a Marosi Egyházmegye egyházközségeinek vizitációs jegyzőkönyve. Ezen belül az 1809-1810-es évekkel foglalkoztam. A kutatási módszertanom szerint digitalizáltam a jegyzőkönyv ezen időszakára vonatkozó részeit, ezután pedig feldolgoztam a jegyzőkönyv szövegét. Az információkat témák szerint kategorizálva közöltem. Amíg ezen dolgoztam, párhuzamosan kutattam az adott évek történelmi vonatkozásait; kutatásom során a földrajzi térségre és a reformátusságra ható politikai és más erők feltérképezésére is igyekeztem kitérni.