A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban

Petkes Csilla Ilonka: A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 65 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Dolgozatunk célja tehát az, hogy az apostoli tanítás feltárásával szembesítsen minket a házasság fontosságával, illetve megértesse velünk a házastársak egymás iránti kötelességeit.