A történeti Jézus tanítása a házasságról és a válásról

Szombatfalvi Etelka: A történeti Jézus tanítása a házasságról és a válásról. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 56 pp. Szaktanár: Czire Szabolcs.

Jézusnak határozott, céltudatos ellenállása a válással szemben kiemelkedő az egész ókori világban. Mindazonáltal Jézus tanítása a nő védelmére irányul, amely szintén kiemelendő az ókori világból, hiszen a nő, mint egyén évszázadokon keresztül jogaiban megcsonkított, háttérbe szorított volt, napjainkig, bár manapság is folyamatos párbeszéd folyik az emberi méltóság tiszteletben tartásáért a médiában, az irodalomban és a közéletben. A válás, mint az Ószövetségben fellelhető történetekben való esemény mindig a férfiakat részesítette előnyben. Jézus Márk evangéliumában határozott meg egy nagyon precíz mozzanatot, amely szerint maga a jogellenes válás bűnnek
minősül az első feleséggel szemben.Dolgozatom legfőbb kutatási kérdése a házasságról és a válásról Jézus által mondottak értelmezése. Ezen kérdések kutatásában megvizsgáltam az ószövetségi, valamint az
intertestamentális korok szerzőinek témába vágó fennmaradt érveléseit is. Végső következtetésként a válás Jézus tanítása alapján egyedül paráznaság esetét követően történhetett meg és csakis ezen okból való újraházasodásról beszélt. A házasságtörés válást vont maga után mind Jézus és mind a korai Judaizmus szerint. Az Ószövetséghez viszonyítva, ahol ugyanis a házasságtörés halált vont maga után, Jézusnál egyedül az újraházasodás tilalma merül fel, mint következmény. Jézus álláspontja közel áll Shammai korlátozó nézetéhez is. Jézus erkölcsi
tanításaiból fejlődött ki a nőkkel szembeni méltó bánásmód, jogaikban való elismerés, a férfinemhez hasonlóan való ember számba való vételük. Az Ószövetség és az Evangéliumok házasságról és válásról szóló tanításainak vizsgálatával pontosabban megérthetjük Jézus házasságról és válásról való tanítását.