A filippibeliekhez írt levél Krisztus-himnuszának etikai vonatkozásai

Fodor Éva Annamária: A filippibeliekhez írt levél Krisztus-himnuszának etikai vonatkozásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 52 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Jelen dolgozatunkban a Fil 2,6–11 Krisztus-himnusz etikai vonatkozásait vizsgáltuk a közvetlen szövegkörnyezet összefüggésében. Mivel a himnusz Krisztus útját foglalja össze a preegzisztenciától a kereszten való teljes megaláztatásig, majd a mindenek fölé való felmagasztaltatásig, az újszövetségi tudományt mind a mai napig intenzíven foglalkoztatja a következő kérdés: vajon Pál valóban példaként állított a gyülekezet elé Krisztust, és ha igen, milyen értelemben, vagy egészen más módon kell értelmeznünk a himnusz és a közvetlen szövegkörnyezet kapcsolatát. A dolgozatban amellett érveltünk, hogy a himnusznak konkrét etikai vonatkozási vannak. Az etikai értelmezési vonalat követve megállapítottuk, hogy a felvezető vers Krisztus indulatára, akaratára utal, s ennyiben valóban példaként állítja a gyülekezet elé Krisztus magatartását: alázatát és engedelmességét. Végül a szövegkörnyezet és a himnusz közvetlen kapcsolódására irányítottuk ismét a figyelmünket. Megállapítottuk, hogy a himnusz a Krisztuséval azonos indulat (2,5) és az engedelmesség (2,12) fogalmak segítségével közvetlenül is kapcsolódik a himnuszt megelőző és követő intelmi egységekhez.