A feltámadás eszméje a második század fényében

Csalai Adorján: A feltámadás eszméje a második század fényében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020. 56 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Ebben a dolgozatban a feltámadás eszméjének a kialakulását, illetve a fejlődését vizsgáljuk a második század környékén. Annak érdekében, hogy egy átfogóbb képet alkossunk a második századi feltámadás eszméjéről rávilágítunk arra, hogy miként kapcsolódnak össze a mártírok és a feltámadás. A keresztyén történelem különböző momentumaira összpontosítunk, amikor a testi feltámadás ideáját megvitatták, megtámadták, megerősítették és / vagy újrafogalmazták.