A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében

Székely Szilárd: A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 40 pp. Szaktanár: Balogh Csaba.

A dolgozatom során ismertetem a lévita énekesek szerepét, munkakörét. Nagyobb hangsúlyt fektettem a Krónikák könyvére, leginkább azért, mert itt található a lévitákról a legtöbb leírás.