Heinrich Bullinger: a megigazulás

Józsa Tamás: Heinrich Bullinger: a megigazulás. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2021. 63 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen dolgozatunkban Heinrich Bullinger megigazulás-tanával foglalkoztunk. A reformátor 1543-ban írt egy János-kommentárt, aminek terjedelmes előszavában a megigazítást részletezte. Mivel a 16. században a különösen vitatott témák közé tartozott a megigazulás, ezt az előszót egy külön könyvecskében, füzetben is kiadták.
A füzet tartalma ezidáig nem jelent meg magyar nyelven egységes formában. A tudomásunk szerinti egyetlen fordítás, vagy fordítás-próbálkozás Tőkés Istvánnak tulajdonítható. Ő, amikor a Bullinger egyéb műveiből vett idézetekkel magyarázta a Második Helvét Hitvallás című írásban megjelent fejezeteket, lefordított néhány részletet a Iustificatio című alkotásból is. A magyar egységes fordítás hiányában úgy gondoltuk, mindenképp foglalkoznunk kell ezzel a szöveggel.
Munkánk során feltűnt, hogy Bullinger megigazulás-tanáról nagyon kevés forrás található a Bullinger-kutatásban, úgy a magyar, mint a német vagy angol, teológiailag vett értelemben fő nyelveken is. Ez a tény is megerősített minket abban, hogy munkánk rendkívül lényeges.
Előfordulhat, hogy jelen dolgozatunk elején az olvasó feltette azt a kérdést, hogy: miért pont a megigazulással foglalkozunk? Úgy véljük, a megigazulásról szóló fejezet, illetve a lefordított szöveg rámutatott arra, hogy mennyire jelentős, hogy az embert megigazítsa Isten. Úgy, ahogy ebben a világban minden törvényileg elítélt egyetlen vágya, hogy az ítélet alól felszabadítsák, úgy a bűnös embernek is az a vágya, hogy vétkei alól felmentse őt az Atya, Fiának, Jézus Krisztusnak halála által, és hogy az örök életnek ígéretét kapja, hogy ne kelljen letöltse az örök büntetést. Az embernek csupán annyi a dolga, hogy ezt hittel elfogadja a Teremtő és Megváltó Istentől. Gyakran tapasztalhatja azt az ember, hogy hitbizonyossága elgyengül, vagy olykor eltűnik, de jó hír minden olvasó számára, hogy ez a hit Isten ajándéka számunkra, és ő képes arra, hogy újra és újra megadja azt számunkra.
Eddigi munkánkban tehát két fejezetet sikerült lefordítanunk, de szeretnénk a jövőben továbbvinni ezt a munkát. A könyvnek az első két fejezete is már számos dologra mutat rá a megigazulással kapcsolatban, de inkább csak bevezető jellege van. Egy új kihívás számunkra, hogy a teljes művet lefordítsuk, és közzé tegyük magyar nyelven minden kíváncsi olvasó számára. Amennyiben ez sikerülne, kétség kívül egy kiemelkedően meghatározó írással gazdagodna a magyar teológiai tudomány.