A Nagyenyedi eformátus Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében

Bucsi Brigitta: A Nagyenyedi eformátus Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2021. 67 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Mesteri dolgozatom címe A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyve az 1802-es év második felében.
A célom az volt, hogy meglássam azt, hogy hogyan működött az esperesi vizitáció ezelőtt 200 évvel, és hogyan működik napjainkban. Olvasmányaim és levéltári kutakodásaim során elmondhatom, hogy a vizitáció számtalan változáson ment keresztül az évszázadok során. Továbbá, arra is kerestem a választ, hogy az egyházfegyelmet hogyan és miképpen gyakorolták ezelőtt 200 évvel.
Az átírt jegyzőkönyv szövege nagy segítségemre volt ebben, mert sok hasznos és valós példákkal találkozhattam.