Az erdélyi IKE története 1936- 1940 között

Csalai Rebeka-Júlia: Az erdélyi IKE története 1936- 1940 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2021. 90 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Az erdélyi IKE történelmének egy olyan szakaszával foglalkozunk a dolgozatban, ami egyáltalán nem volt egy könnyű időszak, hisz a két világháború közötti és a II. világháború kitörésének a kezdetét fedi az a négy és fél év, amit közelebbről megvizsgáltunk.
Megfigyelhetjük, hogy 85 évvel ezelőtt melyek voltak azok az ifjúsági munkák, amelyek jól beváltak: ide tartozik az ifjúság imahete, a különféle konferenciák, nyári táborok szervezése, ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy nem csak lelki téren foglalkoztak az ifjúsággal, hanem a szellemi, identitást formáló munkára is hangsúlyt fektettek. A fiatalok dolgozatokat küldhettek be az Ifjú Erdély (az ifjúság lapjának) a szerkesztőségébe, s a különösen jó dolgozatokat jutalomban részesítették.
Fontos látni azt a fajta igyekezetet, s erőfeszítést, amellyel az ifjúsági vezetők az IKE munka életben tartásáért, megmaradásáért harcoltak egy olyan időszakban, amikor sokszor a hatóság akadályozta a munkát. Kitartásuk, munkájuk rámutat arra, hogy sosem szabad feladni a harcot az ifjúság között végzett munka terén.
A dolgozat azokat az adatokat, ifjúsági eseményeket, rendezvényeket tárja az olvasó elé, amelyből ötleteket lehet meríteni a mai ifjúsági munka végzésében is.