Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében

Magyar Boglárka: Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2021. 63 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban digitalizáltam és elemeztem a nagyenyedi egyházmegye 1803. év második feléből származó jegyzőkönyveit. A digitalizált szöveg bemutatása előtt betekintést nyújtok létrejöttének történeti hátterébe. Ebben három fő szempontra fordítok figyelmet: a nagyenyedi egyházmegye történetére; a vallási helyzetre; és az egyházi vizitáció folyamatára. A jegyzőkönyv elemzésében kiemelem az egyházi vizitáció legfontosabb szerepeit, és mindezeket a szempontokat a szövegből származó adatok összegyűjtésével illusztrálom a kiemelt kategóriák szerint. Kutatásom fő célja, hogy hozzájáruljak az egyháztörténet egy sajátos korszakának feltárásához.
Hálás vagyok, hogy részt vehetek az egyház múltjának kutatásában, és biztos vagyok benne, hogy ezzel hozzájárulhatunk az egyház jövőjének építéséhez. Az idők nagyon gyorsan változnak, de Isten Igéje az egész történelem során él és hat.