A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben

Dénes Lajos Levente: A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 68 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatomban a 19. század második felében Erdélyben, azon belül pedig Nagyenyeden és kis részben Kolozsváron kialakult egyházi eseményeket és történéseket fogom tüzetesebben vizsgálni. Mindezt pedig a racionális és liberális irányzatok fényében teszem. A források többsége, mely rendelkezésemre áll, arra mutatnak rá, hogy a 19. század második felében kialakult teológiai viták, szócsatározások, érvek és ellenérvek, a racionális, a hagyományos teológia, valamint a liberális teológiai nézetek között forgolódtak.