A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1743-1745 között

Hajdú István: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1743-1745 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 79 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomat két részre oszthatom: az első lépés volt az esperesi vizitációkról megmaradt kéziratos jegyzőkönyveknek az átírása és a második lépés volt a jegyzőkönyvekben megjelenő fontosabb adatoknak a feldolgozása.