A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben

Lukács Levente: A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 64 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A Trianoni békediktátum következtében megalakult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Sulyok István püspök alapítja meg az egyházkerületet, majd ő lesz az, aki a második bécsi döntés meghozatala után azon gondolkozott, hogy az egyházkerületnek vissza kell térnie a Tiszántúli Református Egyházkerületbe. A püspök néhai szubjektív meglátása arra enged következtetni, hogy nem tudta eldönteni, hogy melyik a helyes döntés ebben: önállóság vagy visszacsatolás. Kutatói munkám célja, hogy feltérképezzem, valamint jobban átlássam az akkoriban uralkodó átszervezési helyzetet, amely abban az időben alakult ki az egyházban.