Az Árpástói Református Egyházközség története

Márton Zoltán Barna: Az Árpástói Református Egyházközség története. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 59 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Magiszteri dolgozatom témája az árpástói református egyházközség története. Ennek keretén belül kitérek településtörténeti adatok ismertetésére, mely során bemutatásra kerül Árpástó rövid monográfiája, a település nevének eredete és változata, földrajzi fekvése, etnikai és felekezeti megoszlása, a települést érintő legendák és szájhagyomány útján terjedő információk titokzatossága, valamint az ősi hagyományok értéke.