A Görgényi Református Egyházmegye 1800-as évi összeírásai

Barti Ferencz Róbert: A Görgényi Református Egyházmegye 1800-as évi összeírásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 81 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat a Görgényi Református Egyházmegye fizetésekkel és kegytárgyakkal kapcsolatos adatainak a feldolgozását tartalmazza.