A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig

Benedek Csongor: A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 51 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

A dolgozatban a Szentháromságba vetett hit fejlődéséről lesz szó, mégpedig a Szentírástól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitbeli meghatározásáig, ahol tételesen is megjelenik, hogy az egyház egy isteni lényegben, három személyt tisztel, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, és mindegyiket egyenlő imádatban részesíti.