A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1778-1780 között

Madaras Mihály Attila: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1778-1780 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 111 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Miért érdekes egy vizitációs jegyzőkönyv? Mert reformátusságunk, és egyházunk történetének egy szeletét tárja elénk. Ahogyan a geológusok egy bizonyos területen egy földréteget vizsgálva számos dolgot képesek megmondani az akkori korról, úgy mi történelemmel foglalkozó teológus hallgatók, valamely egyházmegye jegyzőkönyveit vizsgálva számtalan dolgot megtudunk egyházunk akkori életéről, örömeiről, nehézségeiről.