Egy irat, több levél?

Szakács Zsolt: Egy irat, több levél?. Kérdések a Filippibeliekhez írt levél tartalmi feszültségei és irodalmi egysége körül. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 58 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Vajon a mindannyiunk által ismert Filippi levél mai, kanonikus formája eredetileg is így nézett ki, vagy azt több páli levél redakciója során nyerte el? Dolgozatunkban olyan 19–21. századbeli tudósok által felvetett elméletekkel foglalkozunk, amik a Filippibeliekhez írt levél irodalmi egységét bizonyítják, vagy éppenséggel megkérdőjelezik azt.