Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján

Vékony Roland Ádám: Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 62 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Mit fed a megigazulás fogalma? A témával azért érdemes újszövetségi szempontból foglalkozni, mert így magához a forráshoz térünk vissza. A Róm 3,21–26-ot – mint látni fogjuk – azért választottuk, mert Pál itt fogalmazza meg a legösszetettebben és legtömörebben a megigazulás lényegét. Ezért tartalmazza a cím is azt, hogy „Pál tanítása”, tehát nem egy rendszeres teológiai tanulmány.