A páska történeti fejlődése, liturgiája és az úrvacsorával való kapcsolata

Marosi Tünde: A páska történeti fejlődése, liturgiája és az úrvacsorával való kapcsolata. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 77 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

A zsidó Peszach, a három nagy zarándokünnep egyike. Az Ószövetségben olvasható rendelkezéseket ismerjük, tanuljuk, de arról, hogy a mi húsvétunk miként alakult a Kánon lezárása után, arról vajmi keveset tudunk.