A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában

Mezei Sándor: A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 60 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Vizsgálódásunk olyan dilemmákra adhat megoldást, melyek ma is relevánsak. Mert a dolgok jelentésének értelmet kereső ember láthatja, hogy van értelme keresésének, érdemes elkezdeni azt. Mert ha beszélhetünk a lelkek preegzisztenciájáról, milyen jogon hajtunk végre mesterséges terhesség-megszakítást? Mert az önmaga sorsával elégedetlen, aki minden és mindenki mást okol nyomorúságáért végre irányt válthat, és felélesztheti saját felelősségét.