Az evangéliumi feltámadástörténetek különböző értelmezési módjai. Szakirodalmi jegyzetek a Will the Real Jesus Please Stand Up vitához

Jobbágy Mária Júlia: Az evangéliumi feltámadástörténetek különböző értelmezési módjai. Szakirodalmi jegyzetek a Will the Real Jesus Please Stand Up vitához. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 52 pp. Szaktanár: Czire Szabolcs.

Nevezhető-e kereszténynek az, aki megkérdőjelezi Jézus testi feltámadását? Mennyire szabad szimbolikusan értelmezni az újszövetségi történeteket, és mennyire kell szó szerint érteni azokat? Mennyire hitelesek a Jézus életével kapcsolatos evangéliumi adatok? A dolgozatomban tárgyalt vita, a XX. század egyik kiemelkedő teológiai eseménye, amelyben napjaink két meghatározó biblikusa, William Lane Craig, evangélikus és John Dominic Crossan liberális teológus ütköztették érveiket, megpróbálva a fent megfogalmazott kérdésekre is választ keresi. A párbeszéd azért is izgalmas, mert tulajdonképpen mindketten elfogadják a feltámadás eseményét, viszont annak természetét, folyamatát, jelentőségét és következményét teljesen másképp magyarázzák.