A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban

Szász Tünde: A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 49 pp. Szaktanár: Koppándi Botond Péter.

A kommunikáció kérdése egyre inkább foglalkoztatja az egyházat is, hiszen olyan helyzetben kell az igehirdetéssel kommunikációs sikert elérni, amikor egyre nagyobb teret hódítanak a tömegkommunikációs eszközök, és sokszor színesebb, szórakoztatóbb adást biztosítanak, mint az istentisztelet. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az egyházi nyelvezet, a teológiai szóhasználat egyre idegenebb a mai társadalom számára. Dolgozatomban a kommunikáció kérdéseit taglalom.