Jusztinosz mártír élete és jelentősége az óegyházi irodalomban és napjainkban

Bedő Judit Boróka: Jusztinosz mártír élete és jelentősége az óegyházi irodalomban és napjainkban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 68 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Jusztinosz művei kapcsán számos kérdésben érdemes lenne elmélyülni, mind dogmatörténeti, mind szociáletikai vonatkozásban, azonban dolgozatomban mégis csak életére, műveinek ismertetésére, valamint Jusztinosznak a vallásokhoz, valamint a filozófiához való viszonyát vizsgálom meg. Ez sem kevés, ha Jusztinoszról van szó.