A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29.

Köblös Lehel: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29.. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 69 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen mesteri dolgozat a Marosi Egyházmegye történetébe nyújt betekintést. Forrásfeltáró, forrásfeldolgozó dolgozat kívánt ez lenni. A kutatás magába foglalta a levéltári anyagnak a digitalizálását, és feldolgozását.