A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1772-1773 között

Major Erneszt Dániel: A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1772-1773 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 76 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatom nemcsak az akkori jegyzőkönyvek átírt részét tartalmazza, hanem egy bevezető tanulmányt is az adott korról, ezért három részből áll. Az első részben a Marosi Egyházmegye történetét vázolom fel, figyelembe véve annak kialakulását, rendezését valamint fennmaradását. A második a katolikus részről érkező visszaszorítási kísérletekről és ezeknek hatásáról szeretnék referálni. A harmadik részben pedig a feldolgozott jegyzőkönyveket próbáltam rendszerezni, kategorizálni, melynek elvégzése nélkül talán az olvasó, vagy kutató sokkal nehezebben értené meg az akkori református egyházban megjelenő problémákat.