A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei – 1789. év első fele

Erdei Márk Sándor: A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei – 1789. év első fele. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 82 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatom témáját a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1789-ben íródott jegyzőkönyveinek vizsgálata képezi.