Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból

Farkas Orsolya: Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 76 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Dolgozatunk a „jó halál” – vagyis az eutanázia kérdéskörét tárgyalja. Olyan téma ez, melyről sokan, sokszor beszélnek, vitatkoznak, s melyről mindenki megpróbál egyéni véleményt alkotni. Másképp ítéli meg ezt a témát a jogtudomány, a vallástudomány és az orvostudomány is. Éppen ezért nagyon sok vita övezte és övezi ma is ezt kérdést, mely a mai napig nincs teljesen lezárva.